Home

Nieuws

Opnieuw tegenvallers met GMO-regeling

Opnieuw is er discussie over de subsidieregeling voor groente en fruit GMO. Na onderzoek van LEI en NVWA wordt enten definitief geschrapt uit de regels en is vanwege leveringsplicht de GMO-erkenning geschorst van een aantal verenigingen.

Dat blijkt uit een rondgang langs de sector. Nederland heeft de GMO-bijdrage voor het enten definitief geschrapt. Dat besluit is recent genomen door de Nederlandse overheid na onderzoek van LEI Wageningen UR. Overheid en bedrijfsleven werken aan een Nederlandse vertaling van de EU-regels voor GMO. Die nationale strategie zal geen ruimte bieden voor het enten, zo lijkt de conclusie. De sector is teleurgesteld over dit besluit, omdat het in andere landen nog wel tot de subsidiabele teeltingrepen behoort.

Leveringsplicht

Gisteren werd ook bekend dat de NVWA bij tientallen fruittelers op het bedrijf onderzoek heeft gedaan naar de leveringsplicht bij vooral hardfruit. Daarbij zijn overtredingen gevonden. Een aantal telers heeft meer dan 25 procent van het fruit afgezet buiten de eigen afzetorganisatie. De GMO-erkenning van de afzetorganisatie wordt in zo'n geval opgeschort.

Het is een sanctie door de uitvoerende dienst RVO, maar aan welke afzetorganisaties dat is opgelegd, wil de organisatie niet bekend maken. Ook koepel DPA kan niet zeggen om welke verenigingen het gaat.

Betalingen

NVWA controleerde de leveringsplicht in 2014. De afzetorganisaties moeten in de lopende controles naar boekjaar 2015 laten zien dat de leveringsplicht nagevolgd is en afdoende gecontroleerd. Aan het eind van schorsingsperiode moet blijken of de afzetpartijen hun GMO-erkenning terug krijgen. De betalingen kunnen opnieuw doorgaan als de verenigingen aantonen dat ze aan de leveringsplicht voldoen. Dat geldt ook voor de geschorste periode. Als dat niet het geval is, dreigt een terugvordering.

Of registreer je om te kunnen reageren.