Home

Nieuws

'Hoop op wending in patentenzaak paprika'

Belangenorganisatie voor de biologische sector Bionext hoopt dat uitstel van behandeling van een bezwaar tegen patent op rode paprika duidt op een andere Europese koers.

Nederland heeft aangedrongen op zo'n beleidswijziging om te voorkomen dat natuurlijke eigenschappen worden vastgelegd.

De zaak rode paprika ligt nu voor. De hoorzitting over het paprika patent van Syngenta is uitgesteld door het Europees Octrooi Bureau. Het bureau kreeg op 10 mei nog veel nieuwe informatie van Syngenta en van de bezwaar makende partijen, zoals Bionext en LTO. Daarom is besloten om het team dat de bezwaarprocedure afhandelt, uit te breiden met een extra gekwalificeerde "examinator" en de hoorzitting uit te stellen. Er is nog geen nieuwe datum gepland.

Voorzichtig

Bionext stelt in een persbericht dat het zeer uitzonderlijk is dat een hoorzitting zo kort van te voren wordt uitgesteld. "Het kan er op duiden dat het Europees Octrooi Bureau extra voorzichtig is geworden in het beoordelen van patenten op natuurlijke eigenschappen na de uitkomsten van het symposium op 18 mei."

Nederland organiseerde 18 mei een internationaal symposium over patentering. Deskundigen blijven het oneens over de vraag of dit soort patenten wettelijk zijn toegestaan. Aan het einde van het symposium kondigde de Eurocommissaris Elzbieta Bienkowska daarom aan om nog dit jaar met een nadere interpretatie van de octrooiwetgeving te komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.