Home

Nieuws laatste update:6 jun 2016

Franse tuinders willen snel overstromingshulp

Parijs – De Franse boerenbond FNSEA heeft de regering gevraagd de recente overstromingen zo snel mogelijk tot nationale ramp te verklaren zodat het rampenfonds voor de landbouw direct beschikbaar kan zijn. De bond wil ook dat getroffen boeren en tuinders voorlopig geen belasting op hun grond hoeven te betalen.

De overstromingen die grote delen van Frankrijk hebben getroffen, hebben ook veel schade aangericht in de land- en tuinbouw. Veel grasland staat al dagen onder water, net opgekomen mais moet waarschijnlijk als verloren worden beschouwd en ook ander op het land staand veevoer, tarwe en groente heeft grote schade opgelopen. Tot nu toe zijn er geen meldingen over omgekomen vee.

Totale omvang schade nog niet vastgesteld

De totale omvang van de schade is echter bij lange na nog niet vastgesteld. ''Wij vrezen vooral voor boeren die nu de komende tijd veevoer moeten inkopen, dat kunnen ze er gezien de financiële problemen niet bij hebben,'' aldus een woordvoerder van de FNSEA in Normandië.

Franse tuinders willen snel overstromingshulp

Extreem veel regels

De bond van graantelers Orama wil dat de staat ook boeren te hulp komt die geen aanspraak kunnen maken op steun uit het rampenfonds. Orama verwijt de overheid de laatste tijd 'extreem veel regels te hanteren' voor het schoon maken en uitbaggeren van rivieren en andere waterlopen waardoor het overstromingsgevaar is toegenomen. Minister van landbouw Stéphane le Foll heeft de boeren en tuinders inmiddels 'de volledige mobilisatie van de overheid' beloofd.

Of registreer je om te kunnen reageren.