Home

Nieuws

EZ: tuinders minst afhankelijk van subsidie

Bij glasgroentebedrijven was over de afgelopen zes jaar gemiddeld 13,8 procent van het bedrijfsinkomen opgebouwd uit subsidie en bedrijfstoeslagen.

Bij fruit was dat 11,2 procent. Daarmee blijven deze sectoren relatief ver achter bij andere landbouwsectoren waar subsidie een belangrijke aandeel vormt voor het bedrijfsinkomen. Dat blijkt uit een overzicht dat het ministerie van Economische Zaken publiceert op basis van LEI-cijfers.

Zo is voor kalverhouders het inkomen voor 92,2 procent gevormd door subsidies en toeslagen. Bij melkveebedrijven (59 procent) en varkensbedrijven (37 procent) is subsidie ook een relevant onderdeel ven het bedrijfsinkomen. Ook akkerbouwers komen met 47 procent ruim boven het niveau van de tuinbouw.

Glasgroentebedrijven ontvingen gemiddeld 24.000 euro subsidie en toeslagen; fruitbedrijven gemiddeld ruim 5.000 euro. Glasgroentebedrijven scoren op het concrete subsidiebedrag wel relatief hoog.

Vraagtekens

Toch stellen deskundigen vraagtekens bij de berekening van subsidie-afhankelijkheid. Het inkomen van varkenshouders staat bijvoorbeeld al lange tijd ernstig onder druk. Ook verschillen de bedrijven in kapitaalintensiteit en structuur. Zo is een melkveebedrijf moeilijk te vergelijken met een glasgroentebedrijf. Het bedrijfsinkomen verschilt bijvoorbeeld sterk: ruim 174.000 euro voor glasgroentebedrijven tegen ruim 49.000 euro voor een melkveebedrijf. Per ondernemer of arbeidsjaareenheid zijn de verschillen in inkomen kleiner. Een arbeidsjaareenheid is een arbeidskracht die 2000 uur of meer per jaar werkt.

Ook is onduidelijk wat het ministerie onder subsidie verstaat. De glastuinbouw kent veel regelingen met GMO, investeringsaftrek, SDE+ en gedeeltelijke vrijstelling van energiebelasting.

Werkgelegenheid

In de totale tuinbouwsector zijn zo'n 400.000 personen werkzaam, stelt het ministerie verder. Dat is opgeteld goed voor circa 230.000 fte's. In 2014 bedroeg de totale werkgelegenheid op glastuinbouwbedrijven ruim 31.000 arbeidsjaareenheden.

Of registreer je om te kunnen reageren.