Home

Nieuws

Veerman: liberalisering landbouwbeleid onhoudbaar

De huidige liberalisering van het Europees landbouwbeleid is onhoudbaar. Tot dat oordeel komt Cees Veerman tijdens zijn afscheidsrede aan de Wageningen UR.

Dat meldt Resource, de nieuwssite van Wageningen UR. Volgens Veerman is de afschaffing van de melkquota, waardoor de melkprijzen zijn ingestort en de mestmarkt nog meer wordt overvoerd een illustratie van die onhoudbaarheid.

Tweedeling

De oud-minister verwacht een tweedeling in de landbouwsector. Aan de ene kant een steeds kleinere groep boeren die met schaalvergroting, nieuwe technologie en lage kostprijs de wereldmarkt blijft bedienen. Een groep die volgens Veerman ruimte nodig heeft, zowel landschappelijk, juridisch als maatschappelijk.

Aan de andere kant komt er een groep multifunctionele boeren, die naast hun productie ook diensten verlenen op het gebied van natuur, toerisme en landschap die door de lidstaten worden gefinancierd. Biologische boeren horen bij die laatste groep. Die boeren hebben, gelet op de groeiende vraag aan biologische producten, een goede toekomst voor zich, verwacht Veerman.

'Ruimte voor nieuw gemengd bedrijf'

Daarnaast denkt Veerman dat er ruimte is voor een nieuw gemengd bedrijf, waarin veehouders en akkerbouwers langjarige contracten afsluiten voor de mestafzet. Om daar sturing aan te geven, bepleit hij een terugkeer van de normatieve politiek. Het heersende neoliberale beleid laat essentiële maatschappelijke krachten buiten beschouwing, aldus de christendemocraat. Onverantwoordelijke bankiers en consumenten hebben geen moreel kompas, aldus de oud-minister.

Of registreer je om te kunnen reageren.