Home

Nieuws

Noord-Holland zoekt 'duurzame' pachters voor 2017

De provincie Noord-Holland, die veel agrarische grond in eigendom heeft, wil de percelen die niet direct nodig zijn in 2017 in pacht uitgeven aan bij voorkeur bedrijven met duurzaamheidscertificaat, zoals de provincie dat noemt.

De pachtperiode loopt van 1 november 2016 tot 31 oktober 2017 en wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar tot maximaal 4 jaar, afhankelijk van de beschikbaarheid van de grond. Vanaf het pachtseizoen 2017 zal de provincie zo veel mogelijk agrarische gronden inzetten om doelen op het terrein van natuur, duurzame landbouw en biodiversiteit te realiseren. Om dat te bereiken neemt de provincie in alle geliberaliseerde pachtcontracten extra voorwaarden op.

Voorwaarden Natuurnetwerk Nederland

Binnen het Natuurnetwerk Nederland gelden de voorwaarden dat uitsluitend wordt verpacht als grasland, waarop bemesting niet is toegestaan en niet eerder dan 15 juni mag worden gemaaid.

Buiten het Natuurnetwerk Nederland zet Noord-Holland ook in op het verbeteren van de biodiversiteit en het bevorderen van duurzame landbouw. Daarom geldt dat voor alle gronden een strook van 3 meter bovenop de teeltvrije zone niet mag worden bemest. Voor bouwland, bollengrond en tuingrond geldt de voorwaarde dat de pachter verplicht is een strook van tenminste 3 meter in te zaaien met een inheems bloemrijk kruidenmengsel.

Voorkeur voor boeren met duurzaamheidscertificaten

De voorkeur van de provincie Noord-Holland gaat uit naar boerenbedrijven die beschikken over erkende duurzaamheidscertificaten. Belangstellenden kunnen zich volgens de provincie vanaf 1 juni tot 1 juli 2016 aanmelden op de website op www.noord-holland.nl/verpachting van de provincie. Op dit moment leidt dit adres nog tot het pachtjaar 2016. Volgens een woordvoerder van de provincie zal de site voor pachtjaar 2017 uiterlijk op 1 juni in de lucht zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.