Home

Nieuws

Kamp geeft eerste AVV af aan agrarische Branche Organisatie

De akkerbouw is de eerste agrarische sector die via brancheorganisaties een verplichte heffing mogen opleggen aan alle ondernemers. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft een algemeenverbindendverklaring (AVV) afgegeven voor de uitvoering van het programma Onderzoek en Innovatie.

De akkerbouw is hiermee de eerste agrarische deelsector met een AVV. In de tuinbouw staat een Branche Organisatie voor groente  en fruit en voor de sierteelt nog steeds in de steigers en zijn dus ook nog geen aanvragen naar het ministerie voor algemeenverbindendverklaring.

Het programma in de akkerbouw loopt vijf jaar (2016 tot en met 2020) met een totaalbudget van ruim €16 miljoen. Door de AVV zijn de akkerbouwers verplicht van 2017 tot en met 2020 een heffing te betalen van 4,40 per hectare (graantelers) tot 13,20 euro (poot- en consumptieaardappelen.

De AVV is afgegeven voor het onderzoeksprogramma van de drie BO's voor Granen, voor Suiker en voor Aardappelen & Overige Akkerbouwgewassen. De overkoepelende BO Akkerbouw int de heffingen. Het is nog niet duidelijk hoe dit in zijn werk gaat, zegt Elema. "De heffing is verplicht. De inning start in het najaar. We overleggen nog met het ministerie van EZ over een boervriendelijke manier om de heffing te innen via de gegevens die boeren toch al neerleggen bij de RVO."

Vier thema's

Het programma Onderzoek en Innovatie beslaat vier thema's: vitale bodem, vitaal gewas, biobased, kringlopen en energie en management, economie en data. Het programma is gebaseerd op onderzoekswensen van akkerbouwers. De wensen zijn beoordeeld door meer dan honderd akkerbouwers. De sectie Teelt van de BO, die geheel uit akkerbouwers bestaat, bepaalt welke projecten worden uitgevoerd. De BO Akkerbouw bestaat sinds 1 januari 2015, na de opheffing van het Productschap Akkerbouw. De vereniging is een initiatief van LTO Nederland, NAV, NAJK, Agrifirm Plant, Avebe, Comité van Graanhandelaren, Cosun, CZAV, NAO, Plantum en Vavi.

Of registreer je om te kunnen reageren.