Home

Nieuws

EU-ministers denken over nieuw steunpakket

De Europese landbouwministers denken na over een nieuw steunpakket voor de varkenshouderij en de melkveehouderij, door te schuiven met middelen uit directe inkomenssteun. Tijdens de landbouwraad in juli komt de crisis weer uitgebreid op de agenda.

De afgelopen dagen tijdens de informele landbouwraad in Amsterdam hebben ministers buiten de vergadering om over extra steun gepraat. Vanuit verschillende landen, waaronder Duitsland, is het voorstel gekomen om de crisisreserve aan te wenden voor extra steunmaatregelen.

Crisisreserve uit inkomenssteun

De crisisreserve (ongeveer €440 miljoen) komt uit het budget voor de directe inkomenssteun aan de landbouw. Om de crisisreserve te gebruiken, worden alle boeren enkele procenten gekort op hun steun.

Met name in Oost-Europese landen is de nood onder de melkveehouders groot. In Letland moeten melkveehouders het doen met een melkprijs van ongeveer 10 cent. Het wegvallen van de Russische markt legt een grote druk op de zuivelmarkt, aldus een vertegenwoordiger van het Letse ministerie van landbouw.

Een nieuw steunpakket zou op dezelfde manier vormgegeven kunnen worden als het pakket dat in september vastgesteld. Toen is aan alle lidstaten een bedrag toegezegd (in totaal €420 miljoen) dat min of meer naar eigen inzicht kan worden ingezet, en waar de lidstaten zelf nog een bedrag aan kunnen toevoegen zonder dat daar de strenge regels voor staatssteun voor gelden.

Melkveehouders protesteerden dinsdag tegen de lage melkprijzen tijdens de bijeenkomst van de EU-landbouwministers. Lees meer en bekijk de foto's

Of registreer je om te kunnen reageren.