Home

Nieuws

WUR werkt aan vervanger substraten

Wageningen UR wil een duurzaam groeisubstraat ontwikkelen voor de (glas)tuinbouw, dat niet hoeft worden afgevoerd na gebruik.

Daarvoor wil de universiteit met partners een publiek-privaat traject opzetten, met financiële ondersteuning van de overheid dus. Met nieuwe substraatsamenstellingen wil de WUR bijdragen aan verduurzaming van de teelt. Het productieproces van minerale wol is energie-intensief. Bij substraat uit veen komt veel CO2 vrij.

Wageningen UR wil daarom op basis van natuurlijke, vezelrijke materialen zoals gras, vlas en hennep een volwaardig alternatief groeisubstraat ontwikkelen. Zo'n nieuw substraat moet volledig aan de gebruikers- en kwaliteitscriteria voldoen.

Voor dit project Natuurlijke Groeisubstraten zoekt Food & Biobased Research partners om - binnen een gedeeltelijk gesubsidieerd publiek-privaat samenwerkingstraject -een evenwichtig, duurzaam en biologische afbreekbaar natuurlijk substraat mee te ontwikkelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.