Home

Nieuws

Limburg wil aansluiten bij Coalitie HOT

De provincie Limburg gaat het gesprek aan met Coalitie HOT met het doel mee te draaien in de landelijke herstructurering en ontwikkeling van de glastuinbouw.

Limburg is gemotiveerd om bij te dragen aan gezamenlijke doelen en heeft ook middelen toegezegd. "Kijk, de fysieke herstructurering speelt bij ons in Limburg nu niet zo, maar de andere lijnen waarin HOT opereert zijn van algemeen belang, bijvoorbeeld GMO, kennis en logisitiek. We hebben 25 mei daarover een gesprek met de coalitie, overheden en Rabobank", zegt beleidsmedewerker Annemiek Canjels van de provincie.

De provincie juicht ook toe dat ZON toetreedt tot de Federatie VruchtgroenteOrganisaties (FVO). Als Limburg toetreedt tot Coalitie HOT is er feitelijk integratie van de Limburgse versnellingsagenda met het traject Veerman.

Het regiomerk voor Zuid-Nederland (Brabantse telers doen ook mee aan het project) hoeft niet in de besprekingen meegenomen worden, bevestigt Canjels. Wel heeft Limburg dat regiobrandingproject en de verwerkingsplannen Vitamineberg ingestuurd als cases voor de Europese Taskforce marktverbetering, ook onder leiding van Cees Veerman. Die taskforce heeft landen opgeroepen best practices in te sturen. Limburg heeft daar gehoor aan gegeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.