Home

Nieuws

Aldi bant acht stoffen in Duitse teelt groente en fruit

Aldi Nord en Aldi SÜD hebben Duitse groente- en fruittelers dit teeltseizoen verboden acht werkzame stoffen toe te passen. Albert Heijn zegt zo'n stap niet te overwegen.

De stap van beide Aldi's is de uitkomst uit een rondetafeloverleg met handel, teelt en andere organisaties. Aanleiding is het veronderstelde effect op bijen. Wel staat Aldi nog toe dat zaad en jonge planten met deze middelen behandeld worden, al moet hiervoor ook gewerkt worden aan terugdringing van het gebruik. Dat schrijven de twee Duitse Aldi-organisaties.

De Aldi's noemen in een persbericht de stoffen Chlorpyrifos, Clothianidin, Cypermethrin, Deltamethrin, Fipronil, Imidacloprid, Sulfoxaflor und Thiamethoxam.

Greenpeace Nederland noemt de uitkomst uit het rondetafeloverleg deels een terugtrekkende beweging, omdat Aldi SÜD eerst een totaalverbod afkondigde, wat tot veel protest leidde bij handel en teelt. Wat de stap voor de Nederlandse markt tot gevolgen heeft, is nog niet duidelijk. Wel spreken de Aldi's uitsluitend over Duitse teelt en Duitse bijen.

Navolging

Het GroentenFruit Huis noemt de stap van Aldi een onjuiste, onder druk van Greenpeace. "Deze middelen zijn beoordeeld bij toelating en er is geen bijenprobleem geconstateerd. Wat je nu gaat zien is dat telers zullen moeten teruggrijpen op oude middelen met een grotere impact op het milieu." Het GroentenFruit Huis was indirect betrokken bij het ronde tafel overleg. De organisatie heeft de Duitse boerenbond informatie aangeleverd over onderzoek naar de middelen. De organisatie hoopt dat andere supermarktorganisaties verstandig genoeg zijn de stap van Aldi niet te volgen.

Aldi Nederland laat weten de berichten uit Duitsland te hebben ontvangen en beraadt zich op eenzelfde stap. "We zijn er ook mee bezig wat dat mogelijk voor gevolgen heeft voor ons. Op dit moment kunnen we er niets over zeggen."

Albert Heijn laat weten niet de intentie te hebben middelen te verbieden. "Het is niet onze intentie om deze stoffen in de ban te doen: de middelen zijn wettelijk toegelaten met duidelijke voedselveiligheidsgrenzen en er wordt door ons scherp op toegezien dat ze ruim onder de wettelijke norm blijven."

Greenpeacelijst

De Aldi Süd lijst is gebaseerd op een rapport van Greenpeace van drie jaar geleden. De lijst met risicostoffen was toen kleiner en miste stoffen als diacloprid. Greenpeace heeft die ondertussen wel aan de schadelijke lijst toegevoegd. Greenpeace Nederland heeft Nederlandse supermarkten een brief gestuurd met een vragenlijst om het beleid van Nederlandse supermarkten rondom neonicotinoïden in kaart te brengen.

Foto

  • Greenpeace Duitsland voerde in 2015 bij verschillende winkelketens in Duitsland actie tegen het gebruik van wat zij noemen bijengif. Op de foto wordt bij Edeka geprotesteerd. Greenpeace verwacht dat met de stap van Aldi ook andere winkelsketens zullen volgen.</p>
<p> 

    Greenpeace Duitsland voerde in 2015 bij verschillende winkelketens in Duitsland actie tegen het gebruik van wat zij noemen bijengif. Op de foto wordt bij Edeka geprotesteerd. Greenpeace verwacht dat met de stap van Aldi ook andere winkelsketens zullen volgen.

     

    Foto: Greenpeace

Of registreer je om te kunnen reageren.