Home

Nieuws laatste update:19 feb 2016

Verbod imidacloprid en glyfosaat hoofdpijndossiers voor kabinet

De voorgenomen verboden op het gebruik van insectenbestrijder imidacloprid in de glastuinbouw en op de toepassing van onkruidbestrijder glyfosaat op verhardingen, kosten de bewindslieden Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en Martijn van Dam (Economische Zaken) hoofdbrekens.

Dijksma ziet voorlopig af van een verbod voor particulieren op het gebruik van glyfosaat op verhardingen. Van Dam moet een lastige juridische weg volgen, om een verbod op imidacloprid te kunnen invoeren.

Dijksma is tegen een advies van de Raad van State aangelopen, waarover ze nu niet veel meer kan zeggen vanwege de vertrouwelijkheid. Ze houdt het verbod op het gebruik van glyfosaat op verhardingen wel overeind voor professionele gebruikers buiten de landbouw.

Te veel overschrijdingen van norm

Van Dam heeft aangegeven dat hij erop rekent dat het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden de toelating van insectenbestrijder imidacloprid zal intrekken, omdat er te veel overschrijdingen van de norm in oppervlaktewater worden gevonden. Als het CTGB dat niet doet, zal de staatssecretaris voor specifieke gebieden een verbod instellen. De aanwijzing van die gebieden kan alleen op basis van de Europese kaderrichtlijn Water.

Van Dam zoekt de mogelijkheid om de gebieden zo te kiezen, dat ze corresponderen met gebieden met veel glastuinbouw. Volgens SGP'er Elbert Dijkgraaf en CDA'er Jaco Geurts is dat niet mogelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.