Home

Nieuws

Rabobank: minder verlies op krediet glastuinbouw

De Rabobank boekte in 2015 minder verliezen op kredieten aan glastuinbouwbedrijven. Dat droeg bij aan een forse winststijging.

Voor alle sectoren nam het kredietverlies af van 1.079 miljoen euro tot 343 miljoen euro. Er waren in het binnenland weinig nieuwe kredieten waarvoor een voorziening moest worden getroffen. Ook de voorzieningen op bestaande posten bleken toereikend. Bij de jaarcijfers over 2015 geeft de bank geen cijfers over verliezen per sectorkrediet.

2,2 miljard winst

Rabobank haalde in 2015 een winst van ruim 2,2 miljard euro. Dat is twintig procent meer dan in 2014; toen was de winst nog 1,8 miljard. De belangrijkste oorzaak van de winstgroei is het herstel van de economie. Door de betere economie daalden de kosten flink, met name dus doordat minder klanten moeite hadden met hun leningen terugbetalen.

Krimp bij agri

De kredietverlening aan food- en agribedrijven in Nederland daalde één procent. De kredietverlening aan de food- en agrisector wereldwijd steeg met 6 procent tot 97,8 miljard euro, waarvan een derde in Nederland. Van dat bedrag van 97,8 miljard euro is 65,4 miljard euro verstrekt aan de primaire agrarische sector (wereldwijd).

Of registreer je om te kunnen reageren.