Home

Nieuws

Kostendaling helpt vertrouwen telers

Bedrijven in de open teelten zijn positiever dan glastuinders over het komende seizoen en de komende twee tot drie jaar.

Toch hebben bij beide sectoren meer bedrijven een positieve verwachting uitgesproken dan een negatieve, vooral door verwachte kostendalingen. De Agro Vertrouwensindex van LEI Wageningen UR ligt voor beide teelten boven de gemiddelde score voor land- en tuinbouw. De meting is gedaan in het vierde kwartaal van 2015.

De glastuinders verwachten wel dat de prijzen wat zullen dalen. Ook schatten ondernemers de productie wat lager in dan bij de vorige meting. Hoewel de productie en opbrengstprijzen de omzet wat zullen verlagen, verwachten ondernemers in de glastuinbouw dat hun winst wel verder zal toenemen door die kostendaling.

In de open teelten verwachten meer ondernemers een hogere opbrengstprijs en hogere winst. Met name de verwachtte lagere kosten spelen daarbij een rol.

Of registreer je om te kunnen reageren.