Home

Nieuws

GlobalGap denkt aan andere aanpak

Het voedselveiligheidssysteem GlobalGap wil in haar jubileumjaar (20 jaar) nadenken over haar strategie.

Het groeitempo moet omhoog, vindt de organisatie die in 2015 een behoorlijke groei doormaakte in het aantal gecertificeerde groente- en fruitbedrijven. "Als we elk jaar met 10 procent blijven groeien, halen we nooit het ideaalbeeld om alle 500 miljoen boerenbedrijven in de wereld veiliger te maken en duurzaam", zei directeur Kristian Moeller.

GlobalGap wil meer partnerschappen met andere systemen. Zo maakte de organisatie bekend samen te werken met de Milieucertificeringsorganisatie SAN (Rainforest Alliance) en met het Nederlandse MPS (sierteelt). Moeller sprak verder over mogelijkheden om beknopte audits te doen en drones in te zetten in de toekomst en zelftests online. Op de GlobalGapconferentie in september in Amsterdam zal die discussie met name gevoerd worden. "Het betekent niet dat we certificering loslaten, maar we willen nadenken over de toekomst ervan."

GlobalGap zag het aantal gecertificeerde groente en fruitbedrijven groeien met bijna 18.000 naar 153.461, voor een belangrijk deel in Europa. In vergelijking met biologische productie wereldwijd stelt GlobalGap nog niet veel voor. De organisatie liet cijfers zien dat alle biologische teeltstandaarden opgeteld in de wereld meer dan 40 miljoen hectares beslaat (land- en tuinbouw), tegen ruim 3 miljoen hectares GlobalGap.

Moeller liet op de FruitLogistica cijfers zien van controles op controleurs. Zestig procent van de hercontroles van gecertificeerde bedrijven voldoet aan de standaard. Ongeveer een derde heeft kleine verbeteringen nodig en een klein deel voldoet voor een belangrijk deel niet. GlobalGap is blij met deze cijfers omdat het een verbetering is met voorgaande jaren. Dat maar zestig procent volledig voldoet aan de standaard komt door de instroom van nieuwe certificeerder, verklaarde de GlobalGap-voorman.

Foto

  • Cijfers over dekking in verschillende werelddelen laten zien dat het aandeel GlobalGap nog bescheiden is.

    Cijfers over dekking in verschillende werelddelen laten zien dat het aandeel GlobalGap nog bescheiden is.

Of registreer je om te kunnen reageren.