Home

Nieuws

Europese Commissie zet licht op groen voor glyfosaat

De Europese Commissie wil de gebruiksvergunning voor glyfosaat per 1 juli toch weer voor 15 jaar verlengen. Vorig jaar ontstonden hierover ernstige twijfels door een uitspraak van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, het IARC.

Glyfosaat is de werkzame stof in een aantal onkruidverdelgers zoals Roundup. Het IARC oordeelde vorig jaar dat glyfosaat "waarschijnlijk kankerverwekkend" is. De Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA kwam eind vorig jaar tot een andere conclusie: epidemiologisch onderzoek bij de mens, noch studies bij proefdieren tonen aan dat glyfosaat kankerverwekkend is. EFSA stelt voor om 0,5 mg per kilo lichaamsgewicht als drempel te hanteren voor de acute giftigheid van glyfosaat.

Extra voorzorgmaatregelen

In het voorstel dat de Europese Commissie naar het Europees parlement heeft gestuurd staan wel een aantal voorzorgmaatregelen genoemd, die lidstaten in de nationale wetgeving zouden kunnen opnemen voor goed gebruik van middelen op basis van glyfosaat. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan beschermende kledij voor gebruikers. De Commissie vraagt ook om de mogelijk hormoonverstorende werking van glyfosaat verder te onderzoeken.

In eerste instantie is het aan de landbouwministers van de lidstaten om op 7 maart de verlenging al dan niet goedkeuren. Binnen het parlement is er nog steeds twijfel. De bevindingen van EFSA zijn door een groot aantal medische wetenschappers bekritiseerd. Een kleine honderd van hen stuurden Europese commissaris voor Volksgezondheid Vytenis Andriukaitis een brief om het gevaar van glyfosaat nog eens onder de aandacht te brengen.

Of registreer je om te kunnen reageren.