Home

Nieuws

111 miljoen EU-geld voor marktondersteuning

De Europese Commissie stelt 111 miljoen euro beschikbaar voor de promotie van agrarische producten binnen en voor het eerst ook buiten de Europese Unie. Tot en met 28 april kunnen organisaties projecten indienen.

De verwachting is dat tweederde van het budget zal gaan naar promotie van Europees product in landen buiten de EU. Met name Azië en Noord-Amerika worden als kansrijke markten gezien. Ook binnen de EU zelf is reden voor generieke promotie van Europees product en de te verwachten gegarandeerd hoge kwaliteit ervan.

Zuivel en varkens bevoordeeld

Voor de promotie van Europese zuivel en Europees varkensvlees is 30 van de 111 miljoen euro vooraf geoormerkt, vanwege de extra moeilijke marktomstandigheden in deze sectoren.

Ook is een deel van het totale budget (14 van de 111 miljoen euro) gereserveerd voor projecten van samenwerkende boeren of tuinders uit verschillende EU-landen.

Hoge co-financiering

De co-financieringspercentages die voor de gehonoreerde projecten zullen gelden variëren van 70 procent voor projecten van tuinders uit één land tot 80 procent voor grensoverschrijdende projecten. Voor promotie als reactie op ernstig marktverstorende omstandigheden staat Brussel zelfs voor 85 procent co-financiering en hoeft de telersorganisatie dus nog maar 15 procent van het project zelf te betalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.