Home

Nieuws

Westland: geld voor tuinbouw niet ten koste van zorg

De gemeente Westland stelt dat het opzetten van een duurzaamheidsfonds voor onder meer aardwarmte niet ten koste gaat van de zorg in de gemeente.

De oppositiepartij Westland Verstandig had in schriftelijke vragen gewezen op het onttrekken van reserves van de bedragen die van het Rijk ontvangen worden voor onder meer herstructurering. Maar de gemeente stelt dat tussen zorg en glastuinbouw geen relatie bestaat.

Duurzaamheidsfonds

Westland richt in 2017 een duurzaamheids- en leefomgevingsfonds in. De belangrijkste tuinbouwgemeente in Nederland bereidt een majeure herstructurering voor met energietransitie. Voor het duurzaamheidsfonds is €3,7 miljoen beschikbaar. Dat raakt de zorg niet, schrijft de gemeente: “De partij refereert aan de onttrekking aan de reserve Sociaal Domein voor de totstandkoming van twee nieuwe fondsen. De reserve Sociaal domein blijft na deze onttrekking en ook de bekostiging van het uitvoeringsprogramma voldoende groot om de toekomstige risico’s op te vangen”, zo schrijft de gemeente in haar antwoord.

'Zorg schiet te kort'

Westland Verstandig signaleert dat op een aantal punten de bestedingen aan zorg tekort schiet, zoals opvang en vervoer van partners van dementerenden. De gemeente wijst in haar antwoord op voorzieningen binnen de gemeente.

Of registreer je om te kunnen reageren.