Home

Nieuws 1 reactie

‘Versnippering en achterstand dreigt door GMO’

ChristenUnie en CDA willen van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken horen wat hij gaat doen aan de problemen die telersverenigingen hebben met GMO.

Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Carla Dik-Faber van de ChristenUnie pleiten via schriftelijke vragen voor een overgangsperiode om verenigingen tijd te geven problemen op te lossen. Volgens Kamerlid Geurts is de kans echter klein dat zo’n periode nog voor 2017 tot een oplossing leidt.

Telersverenigingen nemen pauzejaar

Een aantal telersverenigingen neemt een pauzejaar (Coforta en Van Nature). Zij dreigen op achterstand te komen en bovendien dreigt versnippering. De Kamerleden willen weten wat de reden is van de late bekendmaking van de Nationale Strategie Gemeenschappelijke marktordening (GMO) groente en fruit. Zo signaleren zij dat alleen Nederland haar GMO-regels drastisch heeft gewijzigd, terwijl andere landen dit niet doen. Geurts en Dik-Faber zien de late publicatie van regelgeving als de belangrijkste reden voor de voorzichtigheid van afzetverenigingen.

Werkbaarheid GMO-regels

Beide partijen roepen Van Dam op in overleg te treden met de telersverenigingen over de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de GMO-regels. Van Dam moet telersverenigingen meer duidelijkheid bieden en zo nodig een overgangsperiode inlassen om verenigingen meer tijd te geven voor het opstellen van meerjarenprogramma’s.

Geurts zegt parallellen te zien tussen de groente- en fruitsector en visserij. Bij de laatste hebben recent ook forse terugvorderingen plaatsgevonden.

Eén reactie

  • Joost Stallen

    We zijn te veel met ons eigen clubje bezig. Meneer van Dam moet er voor zorgen dat ervoor de gehele groente- en fruitsector GMO geld wordt binnen gehaald. Dan moeten we de gelden niet gebruiken voor individuele bedrijven maar voor de BV Nederland. Duurzaamheid, reclame en communicatie met consumenten, ( tegengas geven aan negatieve reacties van milieu groepen en de partij van de dieren) daar kunnen we het geld voor gaan gebruiken. Ruim 4 % van onze totale omzet hiervoor gebruiken, dat is toch een mooi plasje met geld. Tot nu toe is het meeste geld van de GMO in bodemloze putten beland. Dat is toch zonde geld. In de bloemenwereld hebben ze de Dutch flower group en wij kunnen toch de Dutch vegatables group worden. Ik wil jullie er graag bij helpen.
    Ton Slagter bloemkoolteler uit Lutjebroek.

Of registreer je om te kunnen reageren.