Home

Nieuws 1 reactie

Miljoenenverlies Brabant op glastuinbouw daalt

De provincie Noord-Brabant lijkt door een versnelde verkoop van kassen in Nieuw Prinsenland een miljoenenvoordeel te kunnen boeken.

Het Brabantse ontwikkelbedrijf TOM (sinds een jaar volledig in handen van de provincie) heeft in het afgelopen jaar meer dan 90 hectare in Nieuw Prinsenland verkocht, terwijl volgens haar ondernemingsplan de eerste verkoop pas zou plaatsvinden in 2017.

Prijsdalingen grond

De versnelling van de verkoop is mede het gevolg van prijsdalingen, blijkt uit het jaaroverzicht van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. De TOM heeft in haar prognose het laatste uitgiftejaar vervroegd van 2024 naar 2020, schrijft de provincie. “Hier staat tegenover dat de TOM haar uitgifteprijzen heeft moeten verlagen onder druk van de concurrentie, onder meer uit Noord-Holland (Agriport A7) en Zuid-Holland (PrimA4a). Dankzij de inkorting van de uitgifteperiode en extra kostenbesparingen blijft het geprognosticeerde verlies toch ongeveer gelijk, circa €15,5 miljoen.” Dat is volgens de laatste prognose van juli 2016, dus zonder de verkoop van het grootste perceel (44 hectare) op Nieuw-Prinsenland aan Lans.

Warmteplan

Die prijsverlaging is niet de belangrijkste reden voor het succes van de gronduitgifte van Nieuw Prinsenland. De gietwatervoorziening, warmte van de suikerwinning op het industrieterrein, maar ook de aangekondigde inzet van een warmtenet uit Moerdijk (met CO2), maakt het gebied aantrekkelijk voor vestiging.

Deurne

Het versneld vol lopen van Nieuw Prinsenland is om twee redenen belangrijk voor Noord-Brabant. De provincie heeft voor het glastuinbouwgebied Deurne garanties gegeven om de grond op te kopen als het in 2020 niet ontwikkeld is. Daarvoor heeft de provincie nu €15,4 miljoen gereserveerd. Met de recente belangstelling van tuinders voor Deurne lijkt de provincie ook hier op een miljoenenmeevaller te kunnen rekenen.

Eén reactie

  • PNHM Grootscholten

    Zo sterk uitbreiden, dat kan helaas niet in het Westland. Dan is Prinsenland een mooi alternatief . 44 H.A. is nog al niet niks. Als oud kweker, die uit de tijd stamt, dat je nog op een bedrijf van gemiddeld 7000 m² een goede boterham kon verdienen, volg ik met belangstelling deze ontwikkelingen. Ik wens de firma van der Lans dan ook veel succes toe met deze nieuwe uitdaging.

Of registreer je om te kunnen reageren.