Home

Nieuws

‘Klimaatschade tuinbouw komt niet alleen van boven’

De tuinbouw moet zich wapenen tegen verminderde gewasopbrengsten en kwaliteitsverlies door extremer weer.

Indirecte risico’s zijn er ook door grotere kans op uitval van delen van het elektriciteitsnetwerk, IT-diensten en verschuiving van leefgebieden van (plaag)dieren. Daarnaast dreigt door de versnelde bodemdaling ook extra verzilting van landbouwgrond in West-Nederland. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de Nationale Klimaatadaptie strategie 2016.

Het nieuwe kabinet zal het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie in de tweede helft van 2017 presenteren. Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om mee te denken aan dat programma.

Minder gas voor kassen

Het Planbureau ziet ook kansen voor tuinbouw en landbouw door hogere opbrengsten, nieuwe teelten en minder gasverbruik in kassen. Boeren en tuinders zijn in het algemeen gewend aan wisselende weersomstandigheden, schrijft PBL. “Ze anticiperen hierop al duizenden jaren. Wel zal de land- en tuinbouwsector zich sneller moeten voorbereiden op de steeds vaker optredende extreme weersomstandigheden. Het is primair aan de agrariërs zelf om maatregelen te treffen en keuzes te maken over het omgaan met risico’s.”

Stappen overheid in risicobeleid

De overheid heeft een rol in die risicobeheersing, beschrijft PBL. Onder meer met kennis en topsectorenonderzoek naar veredeling van gewassen die meer bestand zijn tegen droge of zilte omstandigheden. Daarnaast subsidieert het ministerie van Economische Zaken de premie voor de Brede Weersverzekering, zodat ondernemers in staat worden gesteld zich te verzekeren voor gewasschade als gevolg van extreem weer.

Deltaprogramma Zoet Water

Het Deltaprogramma Zoet Water (DPZW) streeft ernaar gebieden van voldoende zoet water te voorzien. De landbouwsector zelf werkt aan een Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, onder andere gericht op beschikbaarheid van water van voldoende kwaliteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.