Home

Nieuws

GMO-boetes telersverenigingen

Meerdere telersverenigingen kregen in 2016 een boete opgelegd vanwege problemen met de subsidieregeling GMO.

Het gaat om boetes voor onjuistheden in de subsidieprogramma’s en het niet voldoen aan erkenningsvoorwaarden. Het was al bekend dat Fruitmasters problemen had in 2016 met de Europese subsidieregeling GMO. Als telers bijvoorbeeld niet kunnen aantonen dat ze hun product afzetten via de telersvereniging, komt de erkenning van de vereniging in gevaar. De betroffen telersverenigingen krijgen over elke maand schorsing, 2% verlaging van het steunbedrag opgelegd. Dat leidt tot een stevige ingreep die voelbaar is in de exploitatie.

Uit antwoorden van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op vragen van Groenten&Fruit blijkt dat meerdere verenigingen hierdoor getroffen zijn in 2016. Ook zegt RVO.nl dat op dit moment alle schorsingen zijn opgeheven.

Boetes door onjuistheden

Daarnaast stelt RVO.nl dat een aantal telersverenigingen een boete kreeg door onjuistheden in de subsidieprogramma’s in eerdere jaren. Deze ‘artikel 117 boete’ wordt opgelegd als het verschil tussen aanvraag en vaststelling van de subsidie groter is dan 3%. De hoogte van de boete is gelijk aan het geconstateerde verschil. Het is niet duidelijk hoe hoog de boetes waren voor deze categorie.

Scherpe controle

Met de boetes en schorsingen blijkt dat RVO.nl scherp controleert en overtreders behoorlijke risico’s lopen. Het kan de winst van een jaar volledig wegvagen en daarmee de investeringscapaciteit beknotten.

Voor 2017 is het grootste deel van de Nederlandse glasgroentesector uitgesloten van GMO-ondersteuning. Van Nature en Coforta nemen een pauzejaar omdat ze de risico’s van de regeling te groot vinden en de veranderde regelgeving te onduidelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.