Home

Nieuws

Dijksma wuift kritiek brede teeltvrije zone weg

Een kleine verbreding van de teeltvrije zone met 25 centimeter leidt tot een extra verwachte driftreductie van 1%.

Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) in een schriftelijke beraadslaging op vragen van VVD en SGP. Aanleiding is de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De driftreductie van 1% is de winst bij de aangescherpte driftreducerende maatregelen (75% driftreductie). SGP is van mening dat met de vergaande driftreducerende maatregelen geen verbreding van de teeltvrije zone nodig is.

Maatregel blijft nodig

Volgens Dijksma is de maatregel echter wel nodig. Behalve de drift vermindert een verbrede teeltvrije zone ook de oppervlakkige afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zware metalen vanaf het landbouwperceel naar oppervlaktewater, schrijft Dijksma. Vanaf een bepaalde breedte heeft een zone tevens positieve effecten voor de biodiversiteit en het landschapsbeheer.

Nalevingskosten beperkt

VVD wijst erop dat de maatregel tot een verlies van de teeltopbrengst van 0,6% leidt. Dat is voor gewassen met een beperkte marge ruim, stelt VVD. Volgens Dijksma is dat in vergelijking met helemaal geen teeltzone inderdaad het geval. Wel stelt de staatssecretaris dat de nalevingskosten voor de sector relatief beperkt zijn. Voor open teelten is dat ruim €0,5 miljoen. De glastuinbouw zal door de verplichte zuivering ruim €29 miljoen kwijt zijn aan totale nalevingskosten.

Foto

  • Teeltvrije akkerranden moeten in de open teelten 25 centimeter breder worden. Bloemmengsle inzaaien mag wel. - Foto: Peter Roek

    Teeltvrije akkerranden moeten in de open teelten 25 centimeter breder worden. Bloemmengsle inzaaien mag wel. - Foto: Peter Roek

Of registreer je om te kunnen reageren.