Home

Nieuws laatste update:7 nov 2016

Tien miljoen voor projecten waterkwaliteit

Friese boeren en tuinders kunnen in totaal €10,3 miljoen subsidie krijgen voor maatregelen die de waterkwaliteit bevorderen.

Provincie en waterschap hebben daarvoor een overeenkomst getekend met LTO Noord.

Het gaat niet alleen om vermindering van de hoeveelheden meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar ook om de inrichting van natuurvriendelijke oevers en de aanleg van groene zuiveringen. Ook extra waterberging past in het programma.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

De maatregelen passen bij het landelijke Deltaplan Agrarisch Waterbeheer van LTO en de waterschappen. Aanmelding kan via LTO Noord. toekenning gaan via LTO.

Of registreer je om te kunnen reageren.