Home

Nieuws laatste update:2 nov 2016

Subsidiepot duurzame energie dubbel overtekend

Het ministerie van Economische Zaken heeft voor bijna €11,5 miljard aan aanvragen voor de stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+) gekregen. Dat is bijna het dubbele van het beschikbare budget.

In totaal zijn 4.656 aanvragen ingediend. De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beoordeelt of de aanvragen aan de eisen van de regeling voldoen en toetst de voorstellen op technische, financiële en economische haalbaarheid. Dit proces zal in ieder geval tot het einde van dit jaar lopen. “Dat er veel aanvragen zijn binnengekomen, betekent dat er ruim voldoende projecten zijn om het verplichtingenbudget volledig te beschikken”, schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Windenergie, biomassa en mestvergisting

De subsidie kon in 4 fasen aangevraagd worden, waarbij het budget steeds hoger werd. In de eerste fase (tot een basisbedrag van maximaal 9 cent/kWh) is er voor ruim €2 miljard aangevraagd voor met name projecten voor wind op land en thermische conversie van biomassa. In de tweede fase (tot 11 cent/kWh) is het aangevraagd budget opgelopen tot ruim €7 miljard. Hier werden ook veel aanvragen voor mestvergisting ingediend.

Of registreer je om te kunnen reageren.