Home

Nieuws

Rechter steunt strikte naleving GMO-regels telers

Het ministerie van Economische Zaken mag geld terugvorderen van de oude telersvereniging Batavia.

Het bezwaar van de vereniging tegen de strikte toepassing van de regels voor een minimale overtreding van de regels, is verworpen door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het betreft de laatste stap in een lang proces waarbij de telersvereniging met succes een volledige terugvordering over 2009 wist te voorkomen. Het gaat nu om een besluit om 3,19% van het toegekende bedrag (2,7 miljoen euro) terug te vorderen, omdat 3,19% van het GMO-programma achteraf niet declarabel bleek. Dat mag 3% zijn.

Uittreden

De telersvereniging vocht het besluit vooral aan op inhoudelijke gronden. Zo wordt het verantwoordelijk gehouden voor het uittreden van twee leden, waardoor investeringen vervielen. Dat één van de twee uitgetreden telers failliet ging, kan ook niet ingebracht worden ter verdediging, stelt de rechter en het ministerie.

Opleiding

Ook opleidingskosten voor keurmeesters zijn niet declarabel als het om basisvaardigheden gaat. Volgens de telersvereniging waren de keurmeesters wel ervaren, maar ging het om het op peil brengen van de kwalificaties. Ook inzake het niet tijdig melden van wijzigingen hanteert de rechter een strikte lijn, in navolging van het ministerie van Economische Zaken die de uitvoering van de GMO-regeling naar zich toetrok na opstapelende problemen door de uitvoering bij het Productschap Tuinbouw. De telersvereniging Batavia is in liquidatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.