Home

Nieuws

Raad van State twijfelt over jachtontheffingen bij fruitbedrijven

Het is zeer de vraag of de verleende ontheffingen voor de jacht op hazen en fazanten bij tuinbouwbedrijven in heel Zuid-Holland in stand blijven. De provincie verleende de omstreden ontheffingen voor de jacht buiten het reguliere seizoen. Maar stichting De Faunabescherming spreekt van een illegale uitbreiding van het jachtseizoen.

Harm Niessen van De Faunabescherming stelt dat er geen reden is om de ontheffingen te verlenen. Er is geen eerdere schade van hazen en fazanten aan de gewassen in Zuid-Holland aangetoond en er is ook nauwelijks afschot geweest. Bovendien vindt hij dat er wetenschappelijk onderzoek nodig is om met harde bewijzen te komen voordat de jacht wordt geopend.

Ook de rechters van de Raad van State vroegen zich af of de ontheffingen voor de jacht buiten het seizoen wel echt nodig is. Maar een woordvoerster van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland stelde dat ook een gering aantal dieren voor veel schade kan zorgen.

Alleen ontheffing bij schade

De Raad oordeelde onlangs al dat ontheffingen voor de jacht op ganzen in Overijssel alleen verleend mochten worden in gebieden waar al eerder schade was geleden. De verleende ontheffingen voor hazen en fazanten in Zuid-Holland worden waarschijnlijk op dezelfde manier door de Raad beoordeeld. Dat betekent dan dat de provincie met harde bewijzen moet komen om het verlenen van de ontheffingen te verantwoorden.

Volgens de Faunabescherming mag afschot van dieren pas plaatsvinden als er geen andere middelen meer zijn om schade te voorkomen. Woordvoerder Niessen noemde als voorbeeld een flink aantal fruitbedrijven in Zeewolde waar de boomgaarden van een afrastering zijn voorzien. Maar een woordvoerder van de provincie noemt dat een zeer dure maatregel om schade te voorkomen.

De Raad doet binnen zes weken uitspraak.

Of registreer je om te kunnen reageren.