Home

Nieuws

Overzicht minimumlonen vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 zijn er nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon en voor de minimumvakantiebijslag van kracht voor werknemers vanaf 23 jaar bij een volledig dienstverband.

Per maand is dit  €1.551,60, 358,05 per week of  €71,61 per dag. De bedragen zijn op 11 november in de Staatscourant gepubliceerd.

Indien de werkgever en werknemer een kortere arbeidsduur zijn overeengekomen dan de gebruikelijke arbeidsduur, wordt het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager. Dit is bijvoorbeeld het geval bij deeltijdarbeid.

Overzicht minimumlonen vanaf 1 januari 2017

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Dit is de arbeidsduur die in overeenkomstige arbeidsverhoudingen in de regel geacht wordt een volledige dienstbetrekking te zijn, zoals deze bijvoorbeeld in de betreffende sector is afgesproken. In de meeste cao's is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 of 40 uur per week.

Het afgeleide bruto-minimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 januari 2017 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de onderstaande tabel.

Overzicht minimumlonen vanaf 1 januari 2017

Of registreer je om te kunnen reageren.