Home

Nieuws

'Onjuiste administratie teler geen blokkade werkvergunning'

Alleen bij beboet zwartwerk of uitbuiting verliest een teeltbedrijf het recht op seizoensarbeid uit derde landen.

Op advies van de Raad van State heeft minister Asscher duidelijker in de Wet Arbeid Vreemdelingen omschreven wanneer telers niet langer tewerkstellingsvergunningen krijgen voor werknemers uit derde landen. De Raad van State signaleerde dat volgens de omschrijving in de ontwerpwet ook een onjuiste kilometervergoeding aanleiding kan zijn voor zo'n weigering of wanneer het Openbaar Ministerie wordt ingeschakeld. Asscher verduidelijkt nu dat het moet gaan om het niet of onvoldoende afdragen van premies en loonbelasting, waarbij bedrijven zijn gesanctioneerd.

De  land- en tuinbouw is de enige sector waar met name seizoenswerk plaatsvindt. Dit is de sector waar in het verleden tewerkstellingsvergunningen voor seizoenarbeiders zijn afgegeven. Het kabinet wil daarom ook alleen land- en tuinbouw opnemen in een lijst voor seizoensarbeid. Als sectoren als horeca daaraan toegevoegd willen worden, is dat vrij eenvoudig mogelijk, schrijft Asscher in een toelichting op de aanpassing van zijn ontwerpwet.

Of registreer je om te kunnen reageren.