Home

Nieuws

Limburg wil Greenport Venlo snel uitbouwen

Provincie Limburg en Limburgse tuinbouwgemeentes krijgen een belangrijkere rol in de ontwikkeling van de voedingseconomie binnen Limburg.

Door herfinanciering van een vernieuwde ontwikkelingsstructuur komt de nieuwe organisatie Greenport Venlo meer onder besturing van de provincie. De provincie wil kenniscreatie, kennisoverdracht, verwaarding en het stimuleren van open innovatie aanwakkeren en daarvoor het oude Floriadeterrein verder inrichten als campuslocatie. Zo worden ondernemerschap en ondernemerskracht in Noord Limburg versterkt in de tuinbouw, maar feitelijk in de hele agrifoodsector.

Financiering

De provincie krijgt een belang in de ontwikkelingsmaatschappijen van 45,9 miljoen euro, maar stelt daarnaast nog 47 miljoen euro beschikbaar voor financiering. Door de nieuwe ontwikkelingsmaatschappijen moet de verkoop van grond aan geïnteresseerde bedrijven in vooral onderzoek, techniek en verwerking aangewakkerd worden 'tegen concurrerende prijzen'.

Tien jaar

De ambitie voor de Campus is in de komende tien jaar te groeien naar een samenhangend kennis en innovatie ecosysteem met activiteiten met een grensoverschrijdende schaal, een hoog innovatief en valoriserend vermogen, waar onderzoek, onderwijs, valorisatie en (nieuwe) bedrijvigheid in een nauw samenspel kunnen plaatsvinden en waar een levendige cultuur van actieve open innovatie op het gebied van voedsel, voeding en gezondheid bestaat, gepaard aan wetenschappelijke excellentie.

Of registreer je om te kunnen reageren.