Home

Nieuws laatste update:1 dec 2016

Kamer wil verduidelijking regels mededinging

De meerderheid van de Tweede kamer wil dat de regering pleit voor verduidelijking en verruiming van de mededingingsregels, zodat boeren en tuinders meer marktmacht kunnen organiseren.

Een motie van CDA, SGP en PVV daartoe kreeg dinsdag een meerderheid. De Kamer haakt aan bij het rapport van de commissie-Veerman over de agrarische markten.

EU-parlement vraagt steun voor rapport-Veerman

De landbouwcommissie van het Europees Parlement dringt aan op verduidelijking van de Europese regelgeving op het gebied van mededingen. Terwijl de supermarkten snel samenklonteren op nationaal en Europees niveau, hebben boeren nauwelijks mogelijkheden hun krachten te bundelen, aldus de Franse christen-democraat Michel Dantin, die een rapport in het parlement voorlegde.

Krachtig signaal

Dantin verwijst in zijn rapport naar de conclusies van de commissie-Veerman, de werkgroep die de agrarische markten heeft onderzocht. Samen met het rapport-Veerman moet deze uitspraak van het Europees Parlement een krachtig signaal zijn voor de Europese Commissie. "We verwachten concrete initiatieven", aldus Dantin.

De oproep van Dantin kreeg de steun van 37 leden van het landbouwcommissie. Het komt op 5 december aan de orde in de Economische Commissie, om volgend jaar door het voltallige parlement te worden behandeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.