Home

Nieuws

Handelsakkoorden EU niet gunstig voor groente en fruit

Het directoraat-generaal Landbouw van de Europese Unie heeft samen met het Joint Research Center gekeken wat het effect is van de twaalf handelsakkoorden die nog in de pijplijn zitten.

Voor groente en fruit zijn die gevolgen opgeteld licht negatief, zo blijkt uit de analyse. De verwachting is dat door de overeenkomsten de productie in de EU zal krimpen. Het effect wordt niet groot verwacht. Wel zal de handel toenemen. Opgeteld gaan de onderzoekers uit van een netto verslechtering van de handelsbalanse groente en fruit van 160 tot 180 miljoen euro. Voor een belangrijk deel veroorzaakt door het aanstaande handelsakkoord Mercusor met Mexico.

De onderzoekers gaan uit van een beperkt effect voor de groente en fruitsectoren door het al langer bestaan van lage importtarieven. Bij de export van groente en fruit is de EU de belangrijkste bestemming en wordt door handelsakkoorden geen grote effecten verwacht.

Opgeteld (globaal) is de impact positief voor de landbouw. Voor elk akkoord afzonderlijk zal nog een effectenstudie gebeuren. Voor de Europese zuivel- en varkenssector worden significante voordelen verwacht. Vleesveehouderij, en in mindere mate ook rijst- en suikerbietenteelt, blijken kwetsbaar. Volgens EU-commissaris Phil Hogan biedt de studie een antwoord op de bezorgdheid die in de lidstaten leeft omtrent het cumulatief effect van bilaterale handelsakkoorden.

Of registreer je om te kunnen reageren.