Home

Nieuws

Westland: 20 huizen per jaar verplaatsen voor HOT

Westland moet jaarlijks ten minste 20 woningen uitplaatsen om 50 tot 100 hectare glastuinbouw te moderniseren.

Dat stelt de gemeente in beantwoording van begrotingsvragen. Bekend was dat de Coalitie HOT tot en met 2020 jaarlijks voor minimaal 50 hectare wil moderniseren. In totaal moet zo tot 2020 minimaal 200 hectare worden geherstructureerd. Volgend jaar begroot Westland €1.625.000 voor "verplaatsing woningen", eenzelfde bedrag wordt begroot voor 2018, blijkt uit de beantwoording. Met dat fonds wil de gemeente geschikte uitplaatskavels voorfinancieren en tegemoet komen in verplaatsingskosten.

Moderniseringsfonds

In de Coalitie HOT wordt gewerkt aan het opzetten van een publiek-privaat fonds, het Moderniseringsfonds Glastuinbouw Westland, van ten minste € 16 miljoen. In het verband van HOT dragen provincie en gemeente respectievelijk € 3,8 en € 3,25 miljoen (twee keer 1,625 miljoen euro). Uit de begroting blijkt verder dat de gemeente twee ambtenaren fulltime inzet voor het werk van modernisering van de glastuinbouw.

Miljoen voor nieuwe bedrijven

De gemeente Westland verwacht dat door de komst van nieuwe (jonge) bedrijven de transitie van de glastuinbouw een forse impuls kan krijgen. Daarvoor trekt de gemeente in de komende begrotingsperiode één miljoen euro uit. Het gaat over het vestigen van nieuwe bedrijven en het stimuleren van startende ondernemers. De gemeente wil een start-up center ontwikkelen bij de Greenport Horti Campus, zodat jonge (internationale)studenten en start ups naar Westland kunnen komen en in een 'living lab'' kunnen leren van topbedrijven. Daarnaast worden internationale bedrijven geacquireerd met specifieke instrumenten als intensieve begeleiding bij vestiging, innovatievouchers en match-making.

Gewasresten

Uit de antwoorden voor de begrotingsbehandeling blijkt verder dat er plannen zijn om gewasresten beter te verwaarden. In plaats van het composteren in Hoek van Holland moeten daar reststromen als vezels, eiwitten, mineralen en suikers gewonnen worden in het programma Bioboost.

Of registreer je om te kunnen reageren.