Home

Nieuws laatste update:27 okt 2016

Voedsel bevat nauwelijks bestrijdingsmiddel

Voedsel dat in de Europese Unie op de markt komt, bevat nauwelijks resten van gewasbeschermingsmiddelen.Toch wil de EU meer controle van kleinfruit.

Van de onderzochte voedselmonsters is 97% vrij van residuën. Of de aangetroffen gehalten zijn zo laag, dat ze binnen de normen vallen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA. EFSA onderzocht 83.000 monsters uit de 28 lidstaten en IJsland en Noorwegen. Het betreft onderzoek dat in 2014 is uitgevoerd door de lidstaten.

Geen gevaar volksgezondheid

Op minder dan de helft van de voedingsmiddelen (43,4%) worden sporen van gewasbeschermingsmiddelen gevonden, maar is er geen sprake van overschrijding van normen. In 1,6% van de monsters was sprake van overschrijding van de normen. Voor ingevoerde producten van buiten de EU of IJsland of Noorwegen is in 6,5% van de monsters sprake van overschrijding van de normen. Overigens is er bij overschrijding van de normen nog geen sprake van direct gevaar voor de volksgezondheid. De normen hebben een grote veiligheidsmarge.

Gewassen controleren op glyfosaat

EFSA adviseert om het controleprogramma aan te passen en meer te letten op klein fruit, bessen en thee, waarin vaker resten van middelen worden gevonden. Verder vindt EFSA onder meer dat er meer gekeken zou moeten worden naar de aanwezigheid van glyfosaat in gewassen als soja, koolzaad of gerst.

Of registreer je om te kunnen reageren.