Home

Nieuws laatste update:25 okt 2016

Rapport: groen onderwijs kan naar OC&W, onder voorwaarden

Het groen onderwijs kan worden overgeheveld van het ministerie van Economische Zaken naar Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De positie van het groen onderwijs moet gewaarborgd worden door een aantal voorwaarden, zegt een ambtelijke commissie die in opdracht van het kabinet gekeken heeft naar de overheveling van het groen onderwijs.

Staatssecretaris Martijn van Dam legt het rapport voor aan de Tweede Kamer, zonder zelf een standpunt in te nemen. Besluitvorming over een eventuele overheveling wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet.

Besluitvorming overgeheveld

Volgens het rapport hoeft overheveling van het groen onderwijs naar het onderwijsministerie juridisch niet veel problemen op te leveren. Het kan met een Koninklijk Besluit geregeld worden. Maar dan liggen er nog wel wat losse eindjes. Volgens het rapport is een goede relatie tussen het ministerie van EZ en het groen onderwijs "van groot belang voor de succesvolle samenwerking binnen de gouden driehoek". Als het groene onderwijsgeld, bijna €800 miljoen, wordt overgeheveld naar OC&W, zijn er andere wegen nodig om de lijn tussen EZ en het groen onderwijs vast te houden.

Risico's

Een ander punt is de aansturing van Wageningen Universiteit en Research, dat dan onder twee ministers valt. Dit kan een risico vormen voor de eenheid van aansturing en behoud van de samenhang van de universiteit en de DLO-instituten, aldus het rapport.

Of registreer je om te kunnen reageren.