Home

Nieuws

TTIP gunstig voor EU-telers groente en fruit

Een vrijhandelsverdrag tussen de EU en VS pakt vooral voor Europese groente- en fruittelers goed uit.

Nederland en Spanje lopen hierbij voorop. De sector wint in een scenario waarbij alleen importtarieven worden geschrapt slechts enkele tientallen miljoenen dollar, maar in het tweede scenario (waarbij ook fytosanitaire belemmeringen worden weggenomen) wint de Europese teelt 1,1 miljard dollar aan afzet. Dat blijkt uit een analyse van het Amerikaanse ministerie van landbouw, de USDA.

Op dit moment voert de Verenigde Staten nog meer groente en fruit uit naar de EU dan omgekeerd. Het gaat om 316 miljoen dollar aan export van fruit naar de EU en 354 miljoen aan groente. Omgekeerd is dat 109 miljoen (fruit) en 188 miljoen dollar (groente).

De EU en VS onderhandelen sinds 2013 over een vrijhandelsverdrag, TTIP genoemd. Doel is niet alleen importtarieven te verlagen maar ook afspraken te maken over non-tarifaire belemmeringen, zoals douaneprocedures en sanitaire en fytosanitaire beperkingen. Critici verzetten zich tegen het verdrag omdat het zou leiden tot oneerlijke concurrentie en lagere standaarden.

Volgens de non-gouvernementele organisatie (ngo) UnternehmensGrün betekent TTIP vooral verzwakking van de kleine boeren in de EU. Grootschalige landbouw in de VS zou kleinschalige landbouw in de EU verdringen, en binnen de EU zullen grootschalige bedrijven terrein winnen. De Europese Commissie verdedigde dinsdag in een ander rapport het tegenovergestelde. Ze wijst erop dat de EU vooral sterk is met hoogwaardige producten en dat zo'n 88 procent van vrijwel alle landbouw- en visserij-exporten wordt gerealiseerd door het MKB.

Of registreer je om te kunnen reageren.