Home

Nieuws

Fors minder landbouwgrond verkocht

Boeren maken een pas op de plaats als het gaat om grondaankopen. Er is namelijk fors minder landbouwgrond verhandeld in het laatste kwartaal van 2015 dan in hetzelfde kwartaal in 2014, 2013 en 2012. Bouwland werd gemiddeld fors duurder in 2015.

Dit blijkt uit cijfers van het Kadaster en LEI Wageningen UR.

In de periode 2012 tot en met halverwege vorig jaar nam de grondmobiliteit - de hoeveelheid landbouwgrond die wordt verhandeld - nog telkens toe. Aan die stijging is nu een einde gekomen. Afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond (bouw-, mais- en grasland), nam de mobiliteit af van 0,54% in 2014 tot 0,46% in 2015.

Flinke daling in Noord

De grondmobiliteit in landsdeel Noord (Bouwhoek en Hogeland, Veenkoloniën en Oldambt en Noordelijk Weidegebied) is na een geleidelijke stijging tussen 2012 en 2014, in 2015 afgenomen. Tussen 2012 en 2014 werd jaarlijks zo'n 3.000 hectare bouw-, mais- en grasland verkocht. Vorig jaar was dat 2.700 hectare. Dit komt overeen met 0,5% van de totale oppervlakte landbouwgrond in dit landsdeel.

Oost-Nederland

In het afgelopen jaar is in landsdeel Oost (Oostelijk Veehouderijgebied, Centraal Veehouderijgebied, IJsselmeerpolders en Rivierengebied) 2.600 hectare grond verhandeld. Dat is ruim onder het niveau in 2014, maar wel flink meer dan in 2012 en 2013. Afgezet tegen de totale oppervlakte bouw-, mais- en grasland, is vorig jaar 0,5% daarvan verhandeld, tegen 0,4% per jaar in 2012 en 2013 en 0,6% in 2014.

Wel meer handel in West

In 2015 is in landsdeel West (Westelijk Holland, Waterland en Droogmakerijen, Hollands/Utrechts Weidegebied) ruim 1.200 hectare landbouwgrond verhandeld. In 2014 was dat ruim 1.000 hectare. In 2012 en 2013 gemiddeld 850 hectare per jaar. De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen verhandelde landbouwgrond en totaal areaal landbouwgrond - steeg van 0,4% per jaar in 2012 en 2013 tot 0,5% in 2014 en 0,6% in het afgelopen jaar.

Makelaars hadden het een stuk rustiger in het laatste kwartaal van 2015. Foto: Ronald Hissink
Makelaars hadden het een stuk rustiger in het laatste kwartaal van 2015. Foto: Ronald Hissink

Zuid op niveau van 2012

De grondmobiliteit is in landsdeel Zuid (Zuidwestelijk Akkerbouwgebied, Zuidwest-Brabant, Zuidelijk Veehouderijgebied en Zuid-Limburg) na een stijging in de periode 2012 tot en met 2014, in 2015 teruggevallen naar het niveau van 2012. Het gaat om ruim 1.700 hectare landbouwgrond die een nieuwe eigenaar kreeg. Dat komt overeen met 0,4% van het totaal landbouwareaal in dit landsdeel. In 2014 is 2.400 ha grond verhandeld, ofwel 0,5% van het areaal landbouwgrond.

Grondprijs gemiddeld €57.000

In het laatste kwartaal van vorig jaar is gemiddeld €57.000 betaald voor een hectare landbouwgrond, aldus cijfers van het Kadaster en LEI Wageningen UR. Dit na 4 opeenvolgende kwartalen met een vrijwel gelijke prijs van circa €55.000 per hectare.

Bouwland fors duurder

De hogere grondprijs in het 4e kwartaal van 2015 komt door de flinke toename van de prijs van bouwland tot €63.700 per hectare. Over heel 2015 komt de prijs van bouwland uit op gemiddeld €60.600. Dit is 14% hoger dan in 2012.

De prijs van grasland is met €51.300 per hectare in het 4e kwartaal van 2015, vrijwel gelijk aan het voorgaande kwartaal. Tussen 2012 en 2015 is de prijs van grasland gestegen van €43.900 tot €50.900 per hectare, oftewel een stijging van 16%.

Voorwaarden berekening

Een voetnoot is op zijn plaats. Het Kadaster en LEI Wageningen UR maken voor de berekening van de mobiliteitscijfers alleen gebruik van de geselecteerde transacties voor de grondprijsberekening. In de praktijk verwisselt veel meer grond van eigenaar, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsopvolging of aankoop door beleggers, ontwikkelaars of overheden. Ondanks dit voorbehoud blijkt uit de cijfers dat boeren minder grond kopen. De vraag naar grond voor bestemmingen buiten de landbouw is de laatste jaren laag, aldus het Kadaster en Wageningen UR.

Bekijk de grond- en/of pachtprijzen bij u in de buurt

Of registreer je om te kunnen reageren.