Home

Nieuws

Veel residu in Franse sla

In 80 procent van de sla in Franse supermarkten werd gemiddeld meer dan 4 verschillende actieve stoffen van gewasbeschermingsmiddelen gevonden. In vijf gevallen ging het om verboden middelen, blijkt uit een onderzoek van 'Generations Futures'.

Generations Futures verzamelde de 31 slamonsters tussen eind mei en eind juli bij vijf grote supermarktketens. De monsters werden vervolgens geanalyseerd door een Belgische geaccrediteerd laboratorium. Van de sla (kropsla, batavia, eikenblad, frisée, andijvie, rucola) waren 29 monsters geproduceerd in Frankrijk, 1 in Italië en 1 in Spanje. In twee monsters werd DDT aangetroffen. In drie monsters werden 4 middelen aangetroffen die in Frankrijk niet zijn toegelaten in sla (cyproconazole, imidacloprid, mandipropamid en oxadiazon). Oxadiazon is een herbicide en werd in de Spaanse sla aangetroffen.

Evenveel als in 1000 liter kraanwater

In zes monsters werd geen residu gevonden. Het andere positieve nieuws is dat in de overige monsters de mrl voor de individuele actieve stoffen niet werd overschreden. 'Generations Futures' wijst er echter op dat de mrl's in sla relatief hoog liggen. De meest aangetroffen actieve stof boscalide (in 70 % van de monsters) heeft in sla een mrl van 30 mg/kilo. In prei is dat bijvoorbeeld 5 mg/kg en in asperge zelfs maar 0,05 mg/kg. "De hoeveelheid van gemiddeld 0,549 mg pesticiden per kilo sla komt overeen met de hoeveelheid die in ruim 1000 liter kraanwater mag zitten, ofwel de consumptie gedurende ongeveer drie jaar ", vergelijkt 'Generations Futures' in zijn Exppert 5-rapport.

Multi-residu en hormoonverstoring

De Franse milieuorganisatie wijst ook op het gevaar van multi-residu effecten. In 25 monsters werden gemiddeld 4,7 verschillende actieve stoffen aangetroffen. In een monster waren het er zelfs 10. Een cocktail van middelen kan veel schadelijker zijn dan een individueel middel. Organisaties als Generations Futures en Greenpeace pleiten daarom al langer om deze effecten mee te laten wegen in de toelating van middelen en de vaststelling van de mrl's door de EU. 'Generations Futures' wijst ook op het hoge percentage van verdachte pesticiden. In 68 % van de monsters zijn actieve stoffen aangetroffen die er volgens de milieuorganisatie van worden verdacht dat ze invloed hebben op de hormoonhuishouding van de mens. Het zijn vooral deze actieve stoffen waarop 'Generations Futures' zijn pijlen richt.

Franse sla is niet de enige

In dit residu-onderzoek is voor sla gekozen omdat de Franse overheidsinstelling DGCCRF in 2013 er veel residu in vaststelde. In 58 procent van de onderzochte slamonsters werd residu aangetroffen terwijl dat voor alle groente op gemiddeld 36 procent lag. Waarschijnlijk is Franse sla geen uitzondering in Europa. Ook EFSA vond in een gecoördineerd Europees onderzoek in 58 procent van de slamonsters residuen, meestal meerdere tegelijk (2-13), waarvan de meeste actieve stoffen verdacht worden van verstoring van de hormoonhuishouding, aldus 'Generations Futures'.

 

Het rapport Exppert 5 van 'Generations Futures' staat in de bijlage

Of registreer je om te kunnen reageren.