Home

Nieuws

Regie natuurbeheer naar provincies

De nieuwe wet Natuurbescherming die de regie van het natuurbeleid bij provincies legt, zal met ingang van 1 maart van kracht zijn. Dat verwacht het kabinet, zo blijkt uit de begrotingsstukken die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag.

De wet maakt het mogelijk dat agrariërs samen plannen indienen om natuur te ontwikkelen en te beheren. In totaal komt komt voor provincies €70 miljoen beschikbaar voor het collectieve agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

De helft van het geld bestaat uit Europese cofinanciering. Boeren en tuinders kunnen vanaf 1 januari 2016 samen plannen indienen. Door samen te werken, wordt natuurbeheer door agrariërs effectiever, aldus het kabinet.

Of registreer je om te kunnen reageren.