Home

Nieuws laatste update:24 sep 2015

Kamer vraagt maatregel tegen verzilting

De verzilting van oppervlaktewater moet worden tegengegaan door stuwen en sluizen goed in te zetten. Een motie van Jaco Geurts (CDA) die daarom vraagt is dinsdagmiddag in de Tweede Kamer aangenomen.

Geurts zegt in de motie dat klimaatverandering onder andere tot gevolg heeft dat verzilting toeneemt. Drinkwaterbedrijven moeten daarop inspelen.

Overschrijding norm verzilting drinkwater

De motie is gericht het voorkomen van overschrijding van de wettelijke norm voor verzilting van drinkwater tot boven de wettelijke norm van 150 milligram per liter. Bij de innamepunten aan de Lek, de Noord, de Nieuwe Maas, het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal moet die verzilting worden voorkomen door de juiste maatregelen te treffen, vindt de Tweede Kamer. De motie kreeg brede steun.

Motie over natuurplannen en water

Een motie van Wassila Hachchi (D66) en Lutz Jacobi (PvdA) om natuurplannen voor water te koppelen aan waterveiligheid en waterkwaliteit haalde eveneens een meerderheid. Volgens de motie is er een grote samenhang tussen het waterbeleid en de natuurdoelen, zonder dat daartussen beleidsmatig een goede koppeling is gemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.