Home

Nieuws laatste update:11 sep 2015

Pilot gerichte toelating correctiemiddelen

Telers die zich houden aan de acht basisprincipes van Geïntegreerde Teelt zouden toegang kunnen krijgen tot extra correctiemiddelen. Met deze selectieve correctiemiddelen achter de hand voor noodsituaties zou de tuinbouw per saldo duurzamer kunnen telen.

Tuinbouw en overheid doen een pilotstudie naar een nieuw systeem van duurzame gewasbescherming, waarin met middelen zonder reguliere toelating toch noodsituaties in teelten opgevangen kunnen worden. Op zoek naar een systeembenadering die per saldo de minste risico's opleveren voor mens, dier en milieu, zouden overheid en telers flexibeler met het gebruik van correctiemiddelen in een verder voornamelijk biologische gewasbescherming moeten kunnen omspringen. Dat is het principe van een pilotstudie die LTO Glaskracht Nederland doet in samenwerking met het Ctgb en de NVWA.

Het huidige toelatingssysteem is juridisch duidelijk: een middel is in een bepaalde teelt toegelaten of niet. Het Ctgb heeft daar heldere maatstaven voor. De functie die een middel heeft als correctiemiddel in een geïntegreerde teelt, speelt in het toelatingsbeleid nu geen rol. "Wij zijn met NVWA en het Ctgb nu een aantal casussen aan het uitwerken om duidelijk te maken hoe zo'n nieuwe systeembenadering binnen het Integrated Pest Management (IPM) zou kunnen werken. Dit levert wel degelijk milieuwinst op", zegt Helma Verberkt van LTO Glaskracht Nederland.

Telers werken al jarenlang aan een robuust geïntegreerd systeem via diverse innovaties. Volgens Verberkt is het goed denkbaar dat als volgens het nu gangbare toelatingsbeleid er middelen blijven wegvallen voor sommige teelten dat de pijlers onder de geïntegreerd teelt wegvallen. "Telers kunnen dan het risico van werken met biologische gewasbescherming niet meer nemen en grijpen terug naar nog wel toegestane breedwerkende middelen, waarmee het gehele ecosysteem wegvalt en met alle gevolgen van dien voor het milieu." Gesprekken die de teelt hierover voert met onder meer de industrie, toeleveranciers van biologie en ngo's geven Verberkt goede hoop op een breed draagvlak voor de nieuwe systeembenadering. "Het is niet iets dat er volgend jaar zal staan. Maar dit onderzoek kan wel het begin zijn van een heel nieuwe groene aanpak, niet alleen voor glas, maar voor alle teelten."

Voorraad

Jo Ottenheim van belangenvereniging Nefyto: "Het is winst als er meer zou worden gekeken naar de totale milieubelasting van een hele teelt. Nu wordt er alleen maar per middel geoordeeld, zonder dat er naar de samenhang met andere milieumaatregelen wordt gekeken." Wel moet volgens Ottenheim goed worden gekeken naar de rol van middelenproducenten en –distributeurs, die de correctiemiddelen in voorraad zouden moeten houden.

Ook Stephanie Kool van Stichting Milieukeur ziet wel wat in een flexibeler systeem. "Het lijkt wel wat op het bonus-malus systeem van Milieukeur. Telers kunnen duurzaamheidsmaatregelen op hun bedrijf uitruilen. Als ze op het ene punt wat minder goed scoren kunnen ze dat compenseren met extra inspanningen op een ander terrein."

Of registreer je om te kunnen reageren.