Home

Nieuws

Crowdfunding voor duurzame tuinder

Boer & Coinvest is de naam van een nieuw crowdfunding platform speciaal gericht op de land- en tuinbouw en agrifood sector. Het maakt deel uit van het algemene ondernemersplatform Dutch Deal

'De ambitie om als Nederland voorop te lopen als duurzaam agrarisch gidsland in de wereld', dat is de grondslag waarop Boer & Coinvest werkt. 'Niet per definitie groter, maar vooral slimmer', aldus de recentelijk op diverse social media aangeprezen website.

Het platform werkt zonder tussenpersonen of banken en staat los van belangenbehartigers, producentenorganisaties of multinationals. Wel staat het via Dutch Deals onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De voor crowdfunding aan te melden investering is minimaal 5 duizend en maximaal 100 duizend euro groot en het aan de investeerder uit te keren rendement bedraagt minimaal 3 procent. Als mogelijke duurzame thema's geschikt voor het binnenhalen van geld worden genoemd biobased, gezondheid, horeca en recreatie.

Specifiek op tuinders gerichte platforms zijn nog niet al te talrijk. Een vroeg voorbeeld is Fundaplant. Algemene platforms zijn er des te meer. Meer info over crowdfunding in de agrarische sector, klik hier.

Of registreer je om te kunnen reageren.