Home

Nieuws

'Banken rekenen te hoge rentes'

Brussel – Vice-voorzitter van LTO Hans Huijbers pleit vanwege de prijzencrisis in de landbouw voor terugkeer van interventie met particuliere opslag, het terugloodsen van superheffingen naar de lidstaten en voor Europese afspraken over overbruggingskrediet.

Met name dat laatste is een nieuw geluid. "Overbruggingskrediet wordt wel beschikbaar gesteld, maar te vaak met zo ongeveer woekerrentes."

Huijbers sprak in Brussel, waar hij een uitzonderlijk groot LTO-contingent leidt. Nederlanders zijn normaliter niet heel actiebereid, geeft Huijbers toe. Zeker als de discussie ver van huis speelt. "Maar er is nu sprake van een uitzonderlijke situatie en dan moet je ook uitzonderlijk groot uitpakken." Doel is de Europese landbouwraad later vandaag te bewegen tot actie.

Politieke crisis, politieke oplossing

"De prijzencrisis in de landbouw is veroorzaakt door politiek handelen, het aanpakken van Rusland. Volgens de Brabantse melkveehouder is LTO niet tegen het aanpakken van Rusland. "Of je nu praat over de Krim, Oost-Oekraïne of MH17; er zijn goede argumenten. Maar als Rusland dan een specifieke, kwetsbare sector te grazen neemt, dan is het wel gepast als de politiek ook verantwoordelijkheid neemt.

Ook in Nederland, want als er afspraken over cofinanciering komen, geeft Nederland meestal niet thuis. Daar gaan we scherp op letten."

Hans Huijbers bij de demonstratie in Brussel. Foto: Jan Braakman

'Banken rekenen hoge rentes'

Huijbers vindt dat banken de zwaarde eisen die aan banken worden gesteld, samengevat in het zogeheten Bazel III akkoord, als 'excuustruus' inzetten. "Steeds als ze iets niet willen, dan komt die Zwitserse stad weer voorbij. Ik geloof best dat banken soms hun best doen en we zijn voortdurend met ze in gesprek. Maar als je me vraagt: helpt dat; komen we tot lagere rentes? Nee, tot nu toe niet. Zelfs als het zou helpen: er moeten Europese afspraken komen om concurrentievervalsing te voorkomen."

'Geen bank voor supermarkten'

Voor de langere termijn hoopt Huijbers dat gesproken wordt over maximale betalingstermijnen en het mededingingsrecht. "De voedingsindustrie wacht gemiddeld zo'n negentig dagen op haar geld. Dat kan niet worden getolereerd. De rekeningen van boeren en tuinders zelf moeten veel sneller voldaan worden. De sector kan niet de bank voor de supermarkten zijn."

Of registreer je om te kunnen reageren.