Home

Nieuws

Openstelling jonge landbouwersregeling eind 2015

Naar verwachting zullen alle provincies op 2 november en uiterlijk op 9 november de Jonge Landbouwersregeling openstellen.

De sluiting van de openstellingsperiode zal in december zijn. Vervolgens zijn circa vier maanden nodig om de aanvragen toe te kennen.

In de afgelopen maanden is veel bewerkstelligd voor de komende (eerste) openstelling van de Jonge Landbouwersregeling vanuit POP3. Elke provincie heeft een eigen openstelling voor de Jonge Landbouwersregeling. Door het Regiebureau POP is het openstellingsbesluit voorbereid. Het regiebureau is op dit moment in overleg met RVO, SMK en NAJK over de concept investeringslijst. Hierop staan alle investeringen die voor de Jonge Landbouwersregeling in aanmerking komen. De investeringen op de lijst moeten bijdragen aan modernisering van het landbouwbedrijf, waarbij de meest duurzame methodes voorrang krijgen.

Verrekening op basis van aandeel eigen vermogen

Onder de doelgroep van de Jonge Landbouwersregeling vallen de jonge boeren en tuinders die vlak voor of na bedrijfsovername een steun in de rug kunnen gebruiken bij de modernisering van hun bedrijf. Om te voorkomen dat elke jonge landbouwer die in een samenwerking zit in aanmerking komt vindt er op verzoek van NAJK een verrekening plaats op basis van het aandeel eigen vermogen van de jonge ondernemer in een samenwerking. Als de exacte data van openstelling per provincie bekend zijn, wordt dit vermeld op de NAJK-website.

Of registreer je om te kunnen reageren.