Home

Nieuws

LTO moet schade vergoeden in Hof van Saksen-zaak

De rechtbank Noord-Holland heeft zeventig boeren in het gelijk gesteld in een zaak die zij hadden aan gespannen tegen LTO Noord, in de zogenoemde Hof van Saksen-zaak. Dat blijkt uit een uitspraak die donderdag is gepubliceerd. LTO kan een schadeclaim van ruim €4 miljoen verwachten.

In de Hof van Saksen-zaak hadden veel boeren - LTO-leden - tussen 2004 en 2006 na advies en door bemiddeling van WLTO-verzekeringen (later LTO Noord Verzekeringen dat onderdeel is van LTO Noord) obligatieleningen aangekocht. Deze zogenoemde Hypo Notes Securities kostten € 5.000 per stuk. Met het op die wijze verworven geld - circa €27 miljoen - zou ontwikkelaar Phanos Leisure Finance het recreatiepark Hof van Saksen ontwikkelen.

Obligaties niets meer waard na faillissement ontwikkelaar

Nadat Phanos in 2011 failliet ging, waren de obligaties opeens niets meer waard. Phanos deed een schikkingsvoorstel waarbij iedere investeerder 15 procent van het ingelegde geld terug zou krijgen. In ruil daarvoor zouden ze moeten afzien van hun vorderingen tegen LTO Noord. Zeventig van de ongeveer achthonderd boeren weigerden destijds dit schikkingsvoorstel.

In de uitspraak komt de rechtbank Noord-Holland nu tot het oordeel dat LTO Noord onrechtmatig hebben gehandeld ten opzichte van zijn eigen leden.

WLTO Verzekeringen deed misleidende uitlatingen

De voorganger van LTO Noord Verzekeringen, WLTO Verzekeringen, heeft indertijd volgens de rechtbank bij het aanbieden en aanbevelen van de Hypo Notes Securities onrechtmatig gehandeld en uitlatingen gedaan die misleidend zijn.

De rechtbank oordeelt dat WLTO Verzekeringen is opgetreden als effectenbemiddelaar en dat die de leden van LTO Noord heeft geadviseerd over effecten (Hypo Notes), een terrein waar deze volgens de rechtbank onbetwist, onvoldoende verstand van zaken had en daarmee handelde in strijd met het toenmalige wettelijke bemiddelingsverbod.

LTO Noord heeft als belangenbehartiger onrechtmatig gehandeld door de activiteiten van WLTO Verzekeringen niet te beëindigen of zich daarvan niet onmiddellijk en openlijk te distantiëren, stelt de rechtbank.

Zeventig boeren krijgen schadevergoeding van LTO

LTO Noord zal de schade van zeventig boeren moeten vergoeden. De schade is naar eigen zeggen ruim €4 miljoen. De rechtbank zal nu per individuele boer het schadebedrag toewijzen. Een aantal van de boeren zal volgens de rechtbank een percentage eigen risico moeten dragen. Uitspraken over de daadwerkelijke toegekende vergoedingen zullen waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2016 volgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.