Home

Nieuws

Genoeg water ondanks droogte

De aanhoudende droogte leidt er nog niet toe dat de aanvoer van zoet water naar regionale wateren stil komt te liggen.

Volgens de dinsdag verschenen droogtemonitor van het ministerie van Rijkswaterstaat is het peil van zowel oppervlaktewater als grondwater lager dan normaal. In combinatie met de hitte leidt dat op sommige plaatsten tot problemen met de waterkwaliteit door het optreden van blauwalg, botulisme, vissterfte en bacterievorming.

Geen grote veranderingen

Rijkswaterstaat meldt dat het zoutgehalte aan de monding van de Hollandse IJssel iets is opgelopen, maar dat vormt geen belemmering voor de inname van zoet water ten behoeve van de landbouw. "Ondanks de aanhoudende droogte lijkt de situatie in Nederland redelijk stabiel en zijn er geen grote veranderingen ten opzichte van de afgelopen weken. De inspectie van droogtegevoelige veenkaden blijft gehandhaafd en ook ten aanzien van waterkwaliteit blijven Rijkswaterstaat en de waterschappen alert."

Extra aandacht voor handhaven waterpeilen

De verwachting is dat de Rijn in de komende weken meer water gaat afvoeren, als gevolg van neerslag in Zwitserland en Zuid-Duitsland.

Onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater blijven van kracht, met name in Zuid- en Noordoost Nederland. Waar mogelijk wordt het water door het opzetten van stuwen vastgehouden. Er is extra aandacht voor het handhaven van de waterpeilen ten behoeve van de watervoorziening.

Of registreer je om te kunnen reageren.