Home

Nieuws

'Duitse land- en tuinbouw zet € 6 miljard minder om'

Het prijsverval bij melk, varkensvlees, graan, groente en fruit loopt voor de Duitse boeren sinds begin jaar op naar een opbrengstverlies van duidelijk meer dan €3 miljard.

Die balans heeft boerenfederatie Deutscher Bauernverband (DBV) dinsdag opgemaakt bij de presentatie van zijn oogstraming. Volgens DBV-bestuurstopman Joachim Rukwied komt dat neer op ongeveer een derde van het inkomen van de sector. "Trekt men deze schatting door naar het jaar als geheel, dan dreigen de omzetten van de boeren €6,2 miljard lager uit te vallen, in het bijzonder bij melkvee- en varkenshouders maar ook in de akker- en tuinbouw."

Ondersteunende maatregelen

Tegen deze achtergrond zegt hij, dat van de speciale landbouwtop in Brussel op 7 september ondersteunende maatregelen voor de Europese boeren mogen worden verwacht. "De politiek heeft hier haar verantwoordelijkheid," aldus Rukwied, die daarbij denkt aan maatregelen die het liquiditeitsgebrek verlichten, uitstel van belasting en de invoering van een regeling om reserves te vormen voor slechte tijden als deze. "Net zo belangrijk is het echter, de bedrijven in deze situatie niet met bureaucratie en nog meer concurrentievervalsende nationale of Europese verplichtingen te belasten."

Of registreer je om te kunnen reageren.