Home

Nieuws

Vertrouwen glastuinders: veeboeren negatiever

Door een sterke daling van het vertrouwen onder varkens- en melkveehouders was de Agro Vertrouwensindex van de land- en tuinbouw begin juli 2015 terug op het lage niveau van eind vorig jaar. Bij glastuinders lijkt het vertrouwen terug.

Wel zijn meer ondernemers positief dan negatief over hun bedrijfsvoering. Melkveehouders waren nog niet eerder zo pessimistisch, alhoewel de index daar nog boven nul bleef. Deze daling van de index is met name het gevolg van lagere varkens- en melkprijzen.

Groot vertrouwen glastuinders

Glastuinders hadden, sinds de start van de kwartaalmeting in 2013, nog niet eerder zo'n groot vertrouwen in hun huidige situatie  en ook de middellange termijn verwachting van hun bedrijf ligt op een relatief hoog niveau. Kanttekening: de enquête is begin juli afgenomen; veranderingen in de Russische importrestricties en wegblokkades door boeren in Frankrijk zijn derhalve niet van invloed geweest op deze resultaten. Wat blijft is dat internationale landbouwprijzen de afgelopen tijd zijn gedaald. De maandelijkse FAO Food Price Index (een mandje van prijzen van vlees, suiker, zuivel, vlees en oliezaden) verkeert op het laagste niveau sinds 2009. Dit heeft zijn weerslag op de stemming in veel sectoren.

Index toont diversiteit aan ontwikkelingen

De stemmingsindex, die de huidige stemming van ondernemers op het bedrijf weergeeft, laat zoals gewoonlijk een diversiteit aan ontwikkelingen zien. Op de glasgroentebedrijven vielen de prijzen in het eerste half jaar niet tegen. Voor de sierteeltbedrijven verliep de export, gesteund door gunstige koersverhoudingen, goed Maar in de melkveehouderij daalde de stemming sterk als gevolg van de sterk gedaalde melkprijs. Ook varkenshouders beoordeelden hun huidige bedrijfssituatie minder rooskleurig. Naast de opbrengstprijzen is in de varkenshouderij ook de productie gedaald. In de overige sectoren veranderde er weinig aan het stemmingsbeeld. In de opengrondstuinbouw zijn er net iets meer ondernemers die positief gestemd zijn dan negatief. In de akkerbouw is de stemming nagenoeg gelijk aan de vorige meting. En de pluimveehouders hielden hun relatieve optimisme vast.

Pessimistischer over de toekomst

De index die de verwachting op het bedrijf over twee, drie jaar aangeeft, is bij metingen over het tweede kwartaal gedaald. Met name varkenshouders en pluimveehouders zijn negatiever ten opzichte van de vorige meting. Maar ook melkveehouders en opengrondstuinbouw waren iets pessimistischer over de toekomst. Er zijn momenteel twee groepen te onderscheiden als het gaat over de toekomstverwachtingen over twee, drie jaar. Opengronds- en glastuinders en pluimveehouders zijn een stuk optimistischer dan akkerbouwers, melkvee- en varkenshouders. Bij die laatste drie sectoren beweegt de index zich momenteel rond het nulpunt, terwijl de andere sectoren een index hebben van rond de 20 punten. Bron: LEI Wageningen

Of registreer je om te kunnen reageren.