Home

Nieuws

Schultz scherpt geluidsnormen windmolens niet aan

Er is geen reden om de huidige geluidsnormen voor windmolens aan te scherpen. Dat schrijft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanwege talrijke klachten van omwonenden van windmolens onderzocht het ministerie volgend op een kamermotie de huidige normen. Daarbij kwamen geen zwaarwegende redenen aan het licht om de normen te wijzigen. Die normen komen met name voor de nacht al neer op geluidsniveaus horend bij stiltegebieden.

Dat er zoveel klachten zijn, variërend van stress vanwege de mix aan zicht- en geluidsoverlast tot aan slaapstoornissen vanwege geluid en trillingen, blijkt uit allerlei wetenschappelijk onderzoek. Geluid van windturbines wordt eerder als hinderlijk ervaren dan geluid van verkeer of industrie. De gekozen normhoogte is dan ook strenger. De Nederlandse normen komen overeen met de normen in de ons omringende landen en met het advies van de World Health Organisation.

Om klachten toch zoveel mogelijk voor te zijn wijst de minister op de adviezen over het informeren van omwonenden voordater windmolens gebouwd worden en ook als ze er eenmaal staan.

Over het combineren van een agrarisch bedrijf en het exploiteren van een windmolen gaat de reportage op bladzij 6, 7 en 8 van G&F Magazine, ook digitaal te lezen.

Of registreer je om te kunnen reageren.