Home

Nieuws

Greenport Venlo in grote verbouwing

De provincie Limburg snoeit flink in de bestuurlijke lappendeken in haar belangrijke tuinbouwregio Venlo, omdat deze verstikkend werkt.

De stichting Greenport Venlo is al opgeheven, blijkt een stand van zaken brief van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Limburg wil het bedrijfsleven meer betrekken bij besturing van de Greenport door de vorming van toch weer een nieuw orgaan; de Economic Development Board (EDB).

Met de vorming van het Brightlands Campus Greenport Venlo wil Limburg een beter op de markt toegesneden infrastructuur bereiken voor innovatie en onderzoek.

smart hortigrid

Momenteel verrichten de Provincie, kennisinstellingen en ondernemers een onderzoek naar de haalbaarheid van opnieuw een nieuwe organisatie: Een cluster waar alle kennis en disciplines samengebracht zijn die van belang zijn voor een versnelde doorontwikkeling van de tuinbouw. Het gaat daarbij om nieuwe vermarktbare concepten en kennis. Alle nodige kennis, kunde, ervaring en techniek voor een tuinbouwondernemer kan worden aangehaakt in deze 'smart hortigrid'. De uitkomsten van de haalbaarheidsstudie worden komend najaar verwacht.

grondbeleid

Ook de exploitaties van de drie grondbedrijven (DCGV, TPN, Venlo Greenpark, Villa Flora en Innovatoren) worden tegen het licht gehouden en mogelijk samengevoegd. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de actuele marktsituatie, uitgiftetempo, grondprijzen, plausibiliteit van programma's en optimalisatiemogelijkheden. In het klavertje vier – gebied blijft de gronduitgifte op stoom liggen, maar niet aan tuinbouwbedrijven, blijkt uit de brief.

Of registreer je om te kunnen reageren.